BAYARAN BULANAN (Melalui Biro Angkasa/Bhg Sumber Manusia)

  1. Keahlian adalah terbuka kepada semua wargakerja MBSJ termasuk mereka yang bukan beragama Islam melalui potongan gaji bulanan. Pakej potongan
  2. gaji juga terbuka kepada ibu bapa/mertua/saudara peserta yang berumur sehingga 69 tahun + 364 hari melalui potongan gaji ahli (Perlindungan adalah sehingga hingga 75 tahun : Tertakluk kepada kelulusan BJSB / ahli tamat khidmat.
  3. Perlindungan bermula selepas 30 hari dari tarikh bayaran diterima BJSB antara 01hb dan 15hb seterusnya (terdekat dengan jumlah tempoh 30 hari)
  4. Ahli boleh menyemak kad keahlian virtual di pautan internet “ card.bumijez.vip ” dalam masa 7 hari selepas pendaftaran berjaya. Untuk pilihan kad fizikal, caj RM10.00 per nama akan dikenakan (dewasa sahaja) Kad keahlian akan diposkan ke alamat ahli dalam masa 14 hari bekerja setelah bayaran diterima BJSB / pendaftaran berjaya.
  5. Tempoh sah keahlian adalah bergantung kepada tempoh perkhidmatan dengan MBSJ.
  6. Pihak BJSB dan MBSJ berhak mengubah, meminda, membatalkan / membuat tambahan kepada syarat dan peraturan ini tanpa sebarang notis.