MAKLUMAT PESERTA

Alamat Emel yang Sah
e.g. 010XXXXXXX
e.g. 09XXXXXXXXX
ALAMAT PESERTA(Required)
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
BERKAHWINKAH ANDA?(Required)

MAKLUMAT WARIS 1

MAKLUMAT INFAQ

Tabung Infaq Bumijez

PILIHAN PAKEJ

AKAD

SAYA INGIN MENJADI PERUNDING
Saya dengan ini bersetuju untuk mendaftar sebagai ahli Darul Jenazah. Saya menperakui bahawa semua maklumat yang tercatat di atas adalah benar dan saya telah membaca dan memahami serta bersetuju untuk mematuhi semua peruntukan dan peraturan yang termaktubdi dalam terma dan syarat Darul Jenazah. Saya dengan fikiran waras dengan ini bersetuju dan tanpa paksaan daripada mana mana pihak membenarkan saya dan tanggungan saya untuk mendapatkan perkhidmatan Darul Jenazah